Prehľad o organizácii
s l o v - m é d i a s.r.o.
adresa neznáma
31734723
Nemá
02.10.1996
28.08.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod s l o v - m é d i a s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie s l o v - m é d i a s.r.o.


Konateľ s l o v - m é d i a s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. s l o v - m é d i a s.r.o.


Predmet činnosti s l o v - m é d i a s.r.o.


Kataster s l o v - m é d i a s.r.o.


Skrátené výkazy s l o v - m é d i a s.r.o.