Prehľad o organizácii
AGROCHEMICKÝ PODNIK, spoločnosť s ručením obmedzeným Vranov nad Topľou
Ružová 813, 093 03 Vranov nad Topľou
31734731
2020945762
Nemá
nezistený
09.10.1996
31.10.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AGROCHEMICKÝ PODNIK, spoločnosť s ručením obmedzeným Vranov nad Topľou


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROCHEMICKÝ PODNIK, spoločnosť s ručením obmedzeným Vranov nad Topľou


Konateľ AGROCHEMICKÝ PODNIK, spoločnosť s ručením obmedzeným Vranov nad Topľou


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROCHEMICKÝ PODNIK, spoločnosť s ručením obmedzeným Vranov nad Topľou


Predmet činnosti AGROCHEMICKÝ PODNIK, spoločnosť s ručením obmedzeným Vranov nad Topľou


Kataster AGROCHEMICKÝ PODNIK, spoločnosť s ručením obmedzeným Vranov nad Topľou


Skrátené výkazy AGROCHEMICKÝ PODNIK, spoločnosť s ručením obmedzeným Vranov nad Topľou