Prehľad o organizácii
MASPET, s.r.o.
086 02 Cígeľka
31734740
2020510173
Nemá
nezistený
03.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3337/P
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk MASPET, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby MASPET, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením MASPET, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA MASPET, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MASPET, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MASPET, s.r.o.


Konateľ MASPET, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MASPET, s.r.o.


Predmet činnosti MASPET, s.r.o.


Kataster MASPET, s.r.o.


Skrátené výkazy MASPET, s.r.o.