Prehľad o organizácii
AGV audit spol. s r.o.
Vojvodská 12, 040 01 Košice
31734758
2020483366
SK2020483366
2 zamestnanci
09.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8519/V
124 tis. €
30,5 %
2022/2021
391 tis. €
8,2 %
2022/2021
0,19
6,6 %
2022/2021
22,8 tis. €
N/A

Zisk AGV audit spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Tržby AGV audit spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
92,62
0,93
0,1
11,88

Zisk pred zdanením AGV audit spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGV audit spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AGV audit spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGV audit spol. s r.o.


Konateľ AGV audit spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGV audit spol. s r.o.


Predmet činnosti AGV audit spol. s r.o.


Kataster AGV audit spol. s r.o.


Skrátené výkazy AGV audit spol. s r.o.