Prehľad o organizácii
AGV audit spol. s r.o.
Vojvodská 12, 040 01 Košice
31734758
2020483366
SK2020483366
2 zamestnanci
09.10.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,19
8,11
9,6 %
95,2 tis. €
33,7 %
2021/2020
361 tis. €
5,2 %
2021/2020
0,18
14,4 %
2021/2020
22,8 tis. €
N/A

Zisk AGV audit spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Tržby AGV audit spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk

73,9
0,9
0,05
8,5

Zisk pred zdanením AGV audit spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGV audit spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGV audit spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGV audit spol. s r.o.


Konateľ AGV audit spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGV audit spol. s r.o.


Predmet činnosti AGV audit spol. s r.o.


Kataster AGV audit spol. s r.o.


Skrátené výkazy AGV audit spol. s r.o.