Prehľad o organizácii
ORAGRO-V, s.r.o.
Ťapešovo 168, 029 51 Ťapešovo
31734766
2020489152
SK2020489152
25-49 zamestnancov
03.10.1996
Pestov.obilnín
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,09
0
76,3 %
145 tis. €
85,8 %
2021/2020
2,28 mil. €
-4 %
2021/2020
0,02
101,3 %
2021/2020
N/A
534 tis. €

Zisk ORAGRO-V, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ORAGRO-V, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
transparex.sk

12,5
0,24
n/a
1,01

Zisk pred zdanením ORAGRO-V, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ORAGRO-V, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ORAGRO-V, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ORAGRO-V, s.r.o.


Konateľ ORAGRO-V, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ORAGRO-V, s.r.o.


Predmet činnosti ORAGRO-V, s.r.o.


Kataster ORAGRO-V, s.r.o.


Skrátené výkazy ORAGRO-V, s.r.o.