Prehľad o organizácii
ORAGRO-V, s.r.o.
Ťapešovo 168, 029 51 Ťapešovo
31734766
2020489152
SK2020489152
25-49 zamestnancov
03.10.1996
Pestov.obilnín
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,31
0
72,9 %
598 tis. €
313,7 %
2022/2021
3,41 mil. €
49,3 %
2022/2021
0,08
282,7 %
2022/2021
N/A
534 tis. €

Zisk ORAGRO-V, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ORAGRO-V, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
transparex.sk
15,47
0,27
0,34
1,04

Zisk pred zdanením ORAGRO-V, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ORAGRO-V, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ORAGRO-V, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ORAGRO-V, s.r.o.


Konateľ ORAGRO-V, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ORAGRO-V, s.r.o.


Predmet činnosti ORAGRO-V, s.r.o.


Kataster ORAGRO-V, s.r.o.


Skrátené výkazy ORAGRO-V, s.r.o.