Prehľad o organizácii
ORAGRO-V, s.r.o.
Ťapešovo 168, 029 51 Ťapešovo
31734766
2020489152
SK2020489152
25-49 zamestnancov
03.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 59118/L
11,4 tis. €
-98,1 %
2023/2022
2,94 mil. €
-13,8 %
2023/2022
0
-98,4 %
2023/2022
N/A
534 tis. €

Zisk ORAGRO-V, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ORAGRO-V, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
transparex.sk
10,82
0,16
0,21
1,03

Zisk pred zdanením ORAGRO-V, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ORAGRO-V, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ORAGRO-V, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ORAGRO-V, s.r.o.


Konateľ ORAGRO-V, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ORAGRO-V, s.r.o.


Predmet činnosti ORAGRO-V, s.r.o.


Kataster ORAGRO-V, s.r.o.


Skrátené výkazy ORAGRO-V, s.r.o.