Prehľad o organizácii
TOM-invest s.r.o.
Club Hotel Olympia, Partizánska ul., 058 01 Poprad
31734774
2020017032
Nemá
nezistený
08.10.1996
07.02.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TOM-invest s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOM-invest s.r.o.


Konateľ TOM-invest s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOM-invest s.r.o.


Predmet činnosti TOM-invest s.r.o.


Kataster TOM-invest s.r.o.


Skrátené výkazy TOM-invest s.r.o.