Prehľad o organizácii
Nature Group, s.r.o.
Priemyselná 1340/43, 905 01 Senica
31734782
2020524649
SK2020524649
nezistený
09.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36093/T
-4,61 tis. €
-460,2 %
2022/2021
34,7 tis. €
79,4 %
2022/2021
-0,27
-644,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Nature Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Nature Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,85
0,34
0,08
1,19

Zisk pred zdanením Nature Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA Nature Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Nature Group, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nature Group, s.r.o.


Konateľ Nature Group, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Nature Group, s.r.o.


Prokurista Nature Group, s.r.o.


Predmet činnosti Nature Group, s.r.o.


Kataster Nature Group, s.r.o.


Skrátené výkazy Nature Group, s.r.o.