Prehľad o organizácii
Nature Group, s.r.o.
Janka Kráľa 738/8, 905 01 Senica
31734782
2020524649
SK2020524649
nezistený
09.10.1996
Maloobchod s odevmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,12
0,15
59,6 %
1,28 tis. €
33 %
2021/2020
19,3 tis. €
-1,4 %
2021/2020
0,05
0,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Nature Group, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Nature Group, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

1,55
0,4
0,13
1,31

Zisk pred zdanením Nature Group, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA Nature Group, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Nature Group, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nature Group, s.r.o.


Konateľ Nature Group, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Nature Group, s.r.o.


Prokurista Nature Group, s.r.o.


Predmet činnosti Nature Group, s.r.o.


Kataster Nature Group, s.r.o.


Skrátené výkazy Nature Group, s.r.o.