Prehľad o organizácii
PaLP s.r.o.
Letná 282/7, 065 44 Plaveč
31734791
2020699054
Nemá
nezistený
09.10.1996
Výroba chleba
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PaLP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PaLP s.r.o.


Konateľ PaLP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PaLP s.r.o.


Predmet činnosti PaLP s.r.o.


Kataster PaLP s.r.o.


Skrátené výkazy PaLP s.r.o.