Prehľad o organizácii
EUROTRANS UK - SK Holding s.r.o.
Jazmínová 4, 040 11 Košice
31734804
2021208596
Nemá
nezistený
14.10.1996
29.07.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EUROTRANS UK - SK Holding s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROTRANS UK - SK Holding s.r.o.


Konateľ EUROTRANS UK - SK Holding s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROTRANS UK - SK Holding s.r.o.


Predmet činnosti EUROTRANS UK - SK Holding s.r.o.


Kataster EUROTRANS UK - SK Holding s.r.o.


Skrátené výkazy EUROTRANS UK - SK Holding s.r.o.