Prehľad o organizácii
FULL TRADE s.r.o.
Nám. Šoltésovej 3, 934 01 Levice
31734812
Nemá
14.10.1996
10.12.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod FULL TRADE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FULL TRADE s.r.o.


Konateľ FULL TRADE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FULL TRADE s.r.o.


Predmet činnosti FULL TRADE s.r.o.


Kataster FULL TRADE s.r.o.


Skrátené výkazy FULL TRADE s.r.o.