Prehľad o organizácii
ROVEX plus, spol. s r.o., Sečovce v likvidácii
SNP 946/26, 078 01 Sečovce
31734821
Nemá
10.10.1996
10.08.1998
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ROVEX plus, spol. s r.o., Sečovce v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROVEX plus, spol. s r.o., Sečovce v likvidácii


Konateľ ROVEX plus, spol. s r.o., Sečovce v likvidácii


Likvidátor ROVEX plus, spol. s r.o., Sečovce v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ROVEX plus, spol. s r.o., Sečovce v likvidácii


Predmet činnosti ROVEX plus, spol. s r.o., Sečovce v likvidácii


Kataster ROVEX plus, spol. s r.o., Sečovce v likvidácii