Prehľad o organizácii
JA-GA, s.r.o., Košice
044 44 Ploské
31734839
2020489185
Nemá
nezistený
11.10.1996
11.11.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JA-GA, s.r.o., Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JA-GA, s.r.o., Košice


Konateľ JA-GA, s.r.o., Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JA-GA, s.r.o., Košice


Správca konkurznej podstaty JA-GA, s.r.o., Košice


Predmet činnosti JA-GA, s.r.o., Košice


Kataster JA-GA, s.r.o., Košice


Skrátené výkazy JA-GA, s.r.o., Košice