Prehľad o organizácii
G1 - Ochranná agentúra, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Jesenského 12, 040 01 Košice
31734847
Nemá
14.10.1996
22.12.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod G1 - Ochranná agentúra, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G1 - Ochranná agentúra, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ G1 - Ochranná agentúra, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G1 - Ochranná agentúra, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti G1 - Ochranná agentúra, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster G1 - Ochranná agentúra, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice