Prehľad o organizácii
TP - NET, s.r.o.
Partizánska 682/30, 058 01 Poprad
31734855
Nemá
15.10.1996
23.03.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod TP - NET, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TP - NET, s.r.o.


Konateľ TP - NET, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TP - NET, s.r.o.


Predmet činnosti TP - NET, s.r.o.


Kataster TP - NET, s.r.o.