Prehľad o organizácii
MERIDIAN s.r.o. Košice
Uralská č. 8, 040 12 Košice
31734863
Nemá
15.10.1996
08.08.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MERIDIAN s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MERIDIAN s.r.o. Košice


Konateľ MERIDIAN s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MERIDIAN s.r.o. Košice


Predmet činnosti MERIDIAN s.r.o. Košice


Kataster MERIDIAN s.r.o. Košice