Prehľad o organizácii
GVZ, s.r.o.
Študentská 6, 040 01 Košice
31734871
2020489130
Nemá
14.10.1996
26.07.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod GVZ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GVZ, s.r.o.


Konateľ GVZ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GVZ, s.r.o.


Predmet činnosti GVZ, s.r.o.


Kataster GVZ, s.r.o.


Skrátené výkazy GVZ, s.r.o.