Prehľad o organizácii
SOMBRA, s.r.o. v likvidácii
Krupinská 4, Košice
31734880
2020757057
Nemá
nezistený
14.10.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SOMBRA, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOMBRA, s.r.o. v likvidácii


Konateľ SOMBRA, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor SOMBRA, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SOMBRA, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti SOMBRA, s.r.o. v likvidácii


Kataster SOMBRA, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy SOMBRA, s.r.o. v likvidácii