Prehľad o organizácii
EKOAGROTUR, spol. s r.o.
082 35 Bertotovce
31734898
2020524605
Nemá
14.10.1996
19.01.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod EKOAGROTUR, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKOAGROTUR, spol. s r.o.


Konateľ EKOAGROTUR, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKOAGROTUR, spol. s r.o.


Správca konkurznej podstaty EKOAGROTUR, spol. s r.o.


Predmet činnosti EKOAGROTUR, spol. s r.o.


Kataster EKOAGROTUR, spol. s r.o.


Skrátené výkazy EKOAGROTUR, spol. s r.o.