Prehľad o organizácii
EKO - MA Prešov, s.r.o.
Francisciho 33, 080 01 Prešov
31734901
2020543910
Nemá
nezistený
14.10.1996
20.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EKO - MA Prešov, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKO - MA Prešov, s.r.o.


Konateľ EKO - MA Prešov, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKO - MA Prešov, s.r.o.


Predmet činnosti EKO - MA Prešov, s.r.o.


Kataster EKO - MA Prešov, s.r.o.


Skrátené výkazy EKO - MA Prešov, s.r.o.