Prehľad o organizácii
LIMBA ŠK, spol. s r.o.
Športová 4425/4, 058 01 Poprad
31734910
2020516410
SK2020516410
10-19 zamestnancov
08.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3345/P
112 tis. €
74,1 %
2022/2021
508 tis. €
123,5 %
2022/2021
0,09
35,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LIMBA ŠK, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby LIMBA ŠK, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
136,16
0,73
0,22
2,53

Zisk pred zdanením LIMBA ŠK, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA LIMBA ŠK, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LIMBA ŠK, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LIMBA ŠK, spol. s r.o.


Konateľ LIMBA ŠK, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LIMBA ŠK, spol. s r.o.


Predmet činnosti LIMBA ŠK, spol. s r.o.


Kataster LIMBA ŠK, spol. s r.o.


Skrátené výkazy LIMBA ŠK, spol. s r.o.