Prehľad o organizácii
LIMBA ŠK, spol. s r.o.
Športová 4425/4, 058 01 Poprad
31734910
2020516410
SK2020516410
10-19 zamestnancov
08.10.1996
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,08
1,44
18 %
64,6 tis. €
187,4 %
2021/2020
227 tis. €
-19,5 %
2021/2020
0,07
185,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk LIMBA ŠK, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby LIMBA ŠK, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

119,23
0,82
0
2,69

Zisk pred zdanením LIMBA ŠK, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA LIMBA ŠK, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LIMBA ŠK, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LIMBA ŠK, spol. s r.o.


Konateľ LIMBA ŠK, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LIMBA ŠK, spol. s r.o.


Predmet činnosti LIMBA ŠK, spol. s r.o.


Kataster LIMBA ŠK, spol. s r.o.


Skrátené výkazy LIMBA ŠK, spol. s r.o.