Prehľad o organizácii
DELTA Kružlovské strojárne, s.r.o., KRUŽLOVSKÁ HUTA
KRUŽLOVSKÁ HUTA, 086 04 Kružlov
31734928
2020623682
Nemá
nezistený
04.10.1996
20.08.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DELTA Kružlovské strojárne, s.r.o., KRUŽLOVSKÁ HUTA


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DELTA Kružlovské strojárne, s.r.o., KRUŽLOVSKÁ HUTA


Konateľ DELTA Kružlovské strojárne, s.r.o., KRUŽLOVSKÁ HUTA


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DELTA Kružlovské strojárne, s.r.o., KRUŽLOVSKÁ HUTA


Predmet činnosti DELTA Kružlovské strojárne, s.r.o., KRUŽLOVSKÁ HUTA


Kataster DELTA Kružlovské strojárne, s.r.o., KRUŽLOVSKÁ HUTA


Skrátené výkazy DELTA Kružlovské strojárne, s.r.o., KRUŽLOVSKÁ HUTA