Prehľad o organizácii
RIMI - Security Rožňava, s.r.o.
Hviezdoslavova č. 2, 048 01 Rožňava
31734936
2020954969
Nemá
nezistený
09.10.1996
21.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-449 €
14 %
2015/2014
N/A
-1,66
-129,1 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk RIMI - Security Rožňava, s.r.o.


2014
2015
-440 €
-460 €
-480 €
-500 €
-520 €
-540 €
transparex.sk

Tržby RIMI - Security Rožňava, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,78
n/a
0,56

Zisk pred zdanením RIMI - Security Rožňava, s.r.o.


2014
2015
40 €
20 €
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
transparex.sk

EBITDA RIMI - Security Rožňava, s.r.o.


2014
2015
40 €
30 €
20 €
10 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RIMI - Security Rožňava, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RIMI - Security Rožňava, s.r.o.


Konateľ RIMI - Security Rožňava, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RIMI - Security Rožňava, s.r.o.


Predmet činnosti RIMI - Security Rožňava, s.r.o.


Kataster RIMI - Security Rožňava, s.r.o.


Skrátené výkazy RIMI - Security Rožňava, s.r.o.