Prehľad o organizácii
AGROPLAST, s.r.o., Egreš
076 11 Egreš
31734944
Nemá
nezistený
16.10.1996
27.11.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AGROPLAST, s.r.o., Egreš


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROPLAST, s.r.o., Egreš


Konateľ AGROPLAST, s.r.o., Egreš


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROPLAST, s.r.o., Egreš


Predmet činnosti AGROPLAST, s.r.o., Egreš


Kataster AGROPLAST, s.r.o., Egreš


Skrátené výkazy AGROPLAST, s.r.o., Egreš