Prehľad o organizácii
AGROPLAST, s.r.o., Egreš
076 11 Egreš
31734944
Nemá
16.10.1996
27.11.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AGROPLAST, s.r.o., Egreš


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROPLAST, s.r.o., Egreš


Konateľ AGROPLAST, s.r.o., Egreš


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROPLAST, s.r.o., Egreš


Predmet činnosti AGROPLAST, s.r.o., Egreš


Kataster AGROPLAST, s.r.o., Egreš


Skrátené výkazy AGROPLAST, s.r.o., Egreš