Prehľad o organizácii
FERGAM s.r.o.
Michalská 20, 060 01 Kežmarok
31734952
2020512659
Nemá
nezistený
16.10.1996
15.03.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk FERGAM s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby FERGAM s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením FERGAM s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA FERGAM s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FERGAM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FERGAM s.r.o.


Konateľ FERGAM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FERGAM s.r.o.


Prokurista FERGAM s.r.o.


Predmet činnosti FERGAM s.r.o.


Kataster FERGAM s.r.o.


Skrátené výkazy FERGAM s.r.o.