Prehľad o organizácii
ARKORM, s.r.o.
Rázusova 2673/5, 058 01 Poprad
31734961
2020658167
Nemá
15.10.1996
25.02.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ARKORM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARKORM, s.r.o.


Konateľ ARKORM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ARKORM, s.r.o.


Predmet činnosti ARKORM, s.r.o.


Kataster ARKORM, s.r.o.


Skrátené výkazy ARKORM, s.r.o.