Prehľad o organizácii
HUBERTUS s.r.o. v likvidácii
Pod Poliankou 300/1, 059 42 Gerlachov
31734979
2020489196
SK2020489196
nezistený
16.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10463/P
-307 tis. €
-133 %
2023/2022
N/A
-0,38
-191,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk HUBERTUS s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Tržby HUBERTUS s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
1,06
0,94
n/a
24,16

Zisk pred zdanením HUBERTUS s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

EBITDA HUBERTUS s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HUBERTUS s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HUBERTUS s.r.o. v likvidácii


Konateľ HUBERTUS s.r.o. v likvidácii


Likvidátor HUBERTUS s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HUBERTUS s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti HUBERTUS s.r.o. v likvidácii


Kataster HUBERTUS s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy HUBERTUS s.r.o. v likvidácii