Prehľad o organizácii
HUBERTUS s.r.o.
059 42 Gerlachov
31734979
2020489196
SK2020489196
1 zamestnanec
16.10.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
-0,17
0,09
75,8 %
-189 tis. €
32,2 %
2021/2020
79 tis. €
43 %
2021/2020
-0,04
28,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk HUBERTUS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
-250 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby HUBERTUS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

0,13
0,24
0,52
9,27

Zisk pred zdanením HUBERTUS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
-250 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA HUBERTUS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HUBERTUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HUBERTUS s.r.o.


Konateľ HUBERTUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HUBERTUS s.r.o.


Predmet činnosti HUBERTUS s.r.o.


Kataster HUBERTUS s.r.o.


Skrátené výkazy HUBERTUS s.r.o.