Prehľad o organizácii
HUBERTUS s.r.o.
Pod Poliankou 300/1, 059 42 Gerlachov
31734979
2020489196
SK2020489196
1 zamestnanec
16.10.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,42
0,45
1,72
7,6 %
930 tis. €
592,9 %
2022/2021
15,8 tis. €
-80,1 %
2022/2021
0,42
1 132,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HUBERTUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Tržby HUBERTUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
0,24
0,92
67,3
8,54

Zisk pred zdanením HUBERTUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

EBITDA HUBERTUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HUBERTUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HUBERTUS s.r.o.


Konateľ HUBERTUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HUBERTUS s.r.o.


Predmet činnosti HUBERTUS s.r.o.


Kataster HUBERTUS s.r.o.


Skrátené výkazy HUBERTUS s.r.o.