Prehľad o organizácii
NAGY & WEISER v.o.s.
Varšavská 15, 040 01 Košice
31734987
Nemá
14.10.1996
07.11.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod NAGY & WEISER v.o.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NAGY & WEISER v.o.s.


Štatutárny orgán NAGY & WEISER v.o.s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NAGY & WEISER v.o.s.


Predmet činnosti NAGY & WEISER v.o.s.


Kataster NAGY & WEISER v.o.s.