Prehľad o organizácii
MASKFRUIT spol. s r.o. v likvidácii
Mäsiarska 58, 040 01 Košice
31735002
Nemá
11.10.1996
17.09.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MASKFRUIT spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MASKFRUIT spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ MASKFRUIT spol. s r.o. v likvidácii


Likvidátor MASKFRUIT spol. s r.o. v likvidácii


Štatutárny orgán MASKFRUIT spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MASKFRUIT spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti MASKFRUIT spol. s r.o. v likvidácii


Kataster MASKFRUIT spol. s r.o. v likvidácii