Prehľad o organizácii
INVEST-GROUP s. r. o. Bardejov v likvidácii
Kacvinského 1238/14, 085 01 Bardejov
31735011
2020510195
Nemá
nezistený
17.10.1996
29.01.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-1,27 tis. €
N/A
-0,99
N/A
N/A

Zisk INVEST-GROUP s. r. o. Bardejov v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby INVEST-GROUP s. r. o. Bardejov v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,99
n/a
0,5

Zisk pred zdanením INVEST-GROUP s. r. o. Bardejov v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA INVEST-GROUP s. r. o. Bardejov v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod INVEST-GROUP s. r. o. Bardejov v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INVEST-GROUP s. r. o. Bardejov v likvidácii


Konateľ INVEST-GROUP s. r. o. Bardejov v likvidácii


Likvidátor INVEST-GROUP s. r. o. Bardejov v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INVEST-GROUP s. r. o. Bardejov v likvidácii


Predmet činnosti INVEST-GROUP s. r. o. Bardejov v likvidácii


Kataster INVEST-GROUP s. r. o. Bardejov v likvidácii


Skrátené výkazy INVEST-GROUP s. r. o. Bardejov v likvidácii