Prehľad o organizácii
TOLUVEX, s.r.o. v likvidácii
Osloboditeľov č.42, Košice - mestská časť Barca
31735029
2020757090
Nemá
nezistený
17.10.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TOLUVEX, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOLUVEX, s.r.o. v likvidácii


Konateľ TOLUVEX, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor TOLUVEX, s.r.o. v likvidácii


Štatutárny orgán TOLUVEX, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOLUVEX, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti TOLUVEX, s.r.o. v likvidácii


Kataster TOLUVEX, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy TOLUVEX, s.r.o. v likvidácii