Prehľad o organizácii
HUTA s.r.o.
ul. Ing. Kožucha 10, 052 01 Spišská Nová Ves
31735037
Nemá
17.10.1996
01.03.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HUTA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HUTA s.r.o.


Konateľ HUTA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HUTA s.r.o.


Predmet činnosti HUTA s.r.o.


Kataster HUTA s.r.o.