Prehľad o organizácii
A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii
Popradská 78, 043 73 Košice
31735045
2020948435
Nemá
nezistený
14.10.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii


Štatutárny orgán A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii


Kataster A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii