Prehľad o organizácii
STYRAX s.r.o.
Ludvíka Svobodu 3782/67, 058 01 Poprad
31735053
2020658178
SK2020658178
1 zamestnanec
17.10.1996
Lekárne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,1
-0,11
0,53
8,9 %
-16,5 tis. €
-1 578,3 %
2022/2021
189 tis. €
-73,6 %
2022/2021
-0,1
-2 698,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk STYRAX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby STYRAX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
22,78
0,91
0
4,85

Zisk pred zdanením STYRAX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA STYRAX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STYRAX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STYRAX s.r.o.


Konateľ STYRAX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STYRAX s.r.o.


Predmet činnosti STYRAX s.r.o.


Kataster STYRAX s.r.o.


Skrátené výkazy STYRAX s.r.o.