Prehľad o organizácii
PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii
082 36 Šindliar
31735061
2020948996
Nemá
nezistený
16.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3352/P
-626 €
-32,1 %
2016/2015
4,11 tis. €
-40,4 %
2016/2015
-0,14
-42,9 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
-600 €
-700 €
transparex.sk

Tržby PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
transparex.sk
0,45
0,69
0,33
3,2

Zisk pred zdanením PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
300 €
200 €
100 €
0 €
-100 €
-200 €
transparex.sk

EBITDA PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
400 €
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii


Likvidátor PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii


Člen dozorného orgánu PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii


Kataster PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o. v likvidácii