Prehľad o organizácii
LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 18, 066 01 Humenné
31735070
Nemá
11.10.1996
16.06.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.