Prehľad o organizácii
LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 18, 066 01 Humenné
31735070
Nemá
11.10.1996
16.06.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster LEONARD SLOVAKIA, s.r.o.