Prehľad o organizácii
B.M.K. Group, s.r.o.
Partizánska 2509/38, 066 01 Humenné
31735096
2020511680
Nemá
1 zamestnanec
16.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3355/P
588 €
693,9 %
2022/2021
29,3 tis. €
45,2 %
2022/2021
0,2
1 437,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk B.M.K. Group, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby B.M.K. Group, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,33
n/a
1,49

Zisk pred zdanením B.M.K. Group, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA B.M.K. Group, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod B.M.K. Group, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie B.M.K. Group, s.r.o.


Konateľ B.M.K. Group, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. B.M.K. Group, s.r.o.


Predmet činnosti B.M.K. Group, s.r.o.


Kataster B.M.K. Group, s.r.o.


Skrátené výkazy B.M.K. Group, s.r.o.