Prehľad o organizácii
Müller, s.r.o. Sobrance
ul. J. Murgáša 61, 073 01 Michalovce
31735100
Nemá
17.10.1996
31.10.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Müller, s.r.o. Sobrance


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Müller, s.r.o. Sobrance


Konateľ Müller, s.r.o. Sobrance


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Müller, s.r.o. Sobrance


Správca konkurznej podstaty Müller, s.r.o. Sobrance


Predmet činnosti Müller, s.r.o. Sobrance


Kataster Müller, s.r.o. Sobrance