Prehľad o organizácii
MFK SLOVMAG, s.r.o., Revúca " v likvidácii"
Nám. Slobody 1/1, 050 01 Revúca
31735118
2021374212
Nemá
nezistený
10.10.1996
26.07.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MFK SLOVMAG, s.r.o., Revúca " v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MFK SLOVMAG, s.r.o., Revúca " v likvidácii"


Konateľ MFK SLOVMAG, s.r.o., Revúca " v likvidácii"


Likvidátor MFK SLOVMAG, s.r.o., Revúca " v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MFK SLOVMAG, s.r.o., Revúca " v likvidácii"


Predmet činnosti MFK SLOVMAG, s.r.o., Revúca " v likvidácii"


Kataster MFK SLOVMAG, s.r.o., Revúca " v likvidácii"


Skrátené výkazy MFK SLOVMAG, s.r.o., Revúca " v likvidácii"