Prehľad o organizácii
INTERBASE, s.r.o.
Garbiarska 7, Košice
31735126
2021323700
Nemá
nezistený
15.10.1996
09.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod INTERBASE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INTERBASE, s.r.o.


Konateľ INTERBASE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INTERBASE, s.r.o.


Predmet činnosti INTERBASE, s.r.o.


Kataster INTERBASE, s.r.o.


Skrátené výkazy INTERBASE, s.r.o.