Prehľad o organizácii
MAGNOL, s.r.o.
Hroncova 3, 040 01 Košice
31735134
2020486600
Nemá
nezistený
18.10.1996
22.05.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MAGNOL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MAGNOL, s.r.o.


Konateľ MAGNOL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MAGNOL, s.r.o.


Predmet činnosti MAGNOL, s.r.o.


Kataster MAGNOL, s.r.o.


Skrátené výkazy MAGNOL, s.r.o.