Prehľad o organizácii
AGRO-FOOD, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov
Štefánikova 64, 085 01 Bardejov
31735142
2020623693
Nemá
nezistený
18.10.1996
09.04.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AGRO-FOOD, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGRO-FOOD, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Konateľ AGRO-FOOD, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGRO-FOOD, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Predmet činnosti AGRO-FOOD, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Kataster AGRO-FOOD, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Skrátené výkazy AGRO-FOOD, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov