Prehľad o organizácii
MECOM GROUP s.r.o.
Poľná 4, 066 01 Humenné
31735151
2020511713
SK2020511713
1000-1999 zamestnancov
18.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3357/P
4,48 mil. €
49,9 %
2022/2021
171 mil. €
25,4 %
2022/2021
0,06
35,3 %
2022/2021
41 tis. €
-48,7 %
2022/2021
N/A

Zisk MECOM GROUP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 mil. €
0 €
-5 mil. €
-10 mil. €
-15 mil. €
transparex.sk

Tržby MECOM GROUP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 mil. €
160 mil. €
140 mil. €
120 mil. €
100 mil. €
transparex.sk
1,68
0,59
0,09
1,49

Zisk pred zdanením MECOM GROUP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
5 mil. €
0 €
-5 mil. €
-10 mil. €
-15 mil. €
transparex.sk

EBITDA MECOM GROUP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MECOM GROUP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MECOM GROUP s.r.o.


Konateľ MECOM GROUP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MECOM GROUP s.r.o.


Prokurista MECOM GROUP s.r.o.


Predmet činnosti MECOM GROUP s.r.o.


Kataster MECOM GROUP s.r.o.


Skrátené výkazy MECOM GROUP s.r.o.