Prehľad o organizácii
MECOM GROUP s.r.o.
Poľná 4, 066 01 Humenné
31735151
2020511713
SK2020511713
1000-1999 zamestnancov
18.10.1996
Spracov.mäsových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,07
0,33
40,3 %
2,99 mil. €
-22,2 %
2021/2020
137 mil. €
-11,3 %
2021/2020
0,04
-26,1 %
2021/2020
41 tis. €
-48,7 %
2022/2021
N/A

Zisk MECOM GROUP s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mil. €
0 €
-5 mil. €
-10 mil. €
-15 mil. €
transparex.sk

Tržby MECOM GROUP s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
160 mil. €
140 mil. €
120 mil. €
100 mil. €
80 mil. €
transparex.sk

1,67
0,6
0,08
1,35

Zisk pred zdanením MECOM GROUP s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 mil. €
5 mil. €
0 €
-5 mil. €
-10 mil. €
-15 mil. €
transparex.sk

EBITDA MECOM GROUP s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MECOM GROUP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MECOM GROUP s.r.o.


Konateľ MECOM GROUP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MECOM GROUP s.r.o.


Prokurista MECOM GROUP s.r.o.


Predmet činnosti MECOM GROUP s.r.o.


Kataster MECOM GROUP s.r.o.


Skrátené výkazy MECOM GROUP s.r.o.