Prehľad o organizácii
SEBA, spol. s r.o. v konkurze
Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok
31735177
2020695941
Nemá
14.10.1996
03.07.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SEBA, spol. s r.o. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SEBA, spol. s r.o. v konkurze


Konateľ SEBA, spol. s r.o. v konkurze


Štatutárny orgán SEBA, spol. s r.o. v konkurze


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SEBA, spol. s r.o. v konkurze


Správca konkurznej podstaty SEBA, spol. s r.o. v konkurze


Predmet činnosti SEBA, spol. s r.o. v konkurze


Kataster SEBA, spol. s r.o. v konkurze


Skrátené výkazy SEBA, spol. s r.o. v konkurze