Prehľad o organizácii
PATRONUS, spol. s r.o.
Františkánske nám. 3/A, 080 01 Prešov
31735185
2020695952
Nemá
14.10.1996
25.09.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PATRONUS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PATRONUS, spol. s r.o.


Konateľ PATRONUS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PATRONUS, spol. s r.o.


Predmet činnosti PATRONUS, spol. s r.o.


Kataster PATRONUS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PATRONUS, spol. s r.o.