Prehľad o organizácii
ARCO, spol. s r.o.
Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok
31735193
Nemá
16.10.1996
17.08.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ARCO, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARCO, spol. s r.o.


Konateľ ARCO, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ARCO, spol. s r.o.


Predmet činnosti ARCO, spol. s r.o.


Kataster ARCO, spol. s r.o.