Prehľad o organizácii
HS REKREA s.r.o. v likvidácii
Tatranská Lomnica 14658, 059 60 Vysoké Tatry
31735207
2020483377
Nemá
nezistený
17.10.1996
30.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk HS REKREA s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby HS REKREA s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením HS REKREA s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA HS REKREA s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HS REKREA s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HS REKREA s.r.o. v likvidácii


Konateľ HS REKREA s.r.o. v likvidácii


Likvidátor HS REKREA s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HS REKREA s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti HS REKREA s.r.o. v likvidácii


Kataster HS REKREA s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy HS REKREA s.r.o. v likvidácii