Prehľad o organizácii
Tehliarska výroba, spol. s r.o.
Letecká 68, 052 01 Spišská Nová Ves
31735215
Nemá
15.10.1996
06.02.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Tehliarska výroba, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Tehliarska výroba, spol. s r.o.


Konateľ Tehliarska výroba, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Tehliarska výroba, spol. s r.o.


Predmet činnosti Tehliarska výroba, spol. s r.o.


Kataster Tehliarska výroba, spol. s r.o.