Prehľad o organizácii
KO - OL, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou
Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
31735223
2021569506
Nemá
nezistený
21.10.1996
09.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod KO - OL, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KO - OL, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Konateľ KO - OL, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KO - OL, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Predmet činnosti KO - OL, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Kataster KO - OL, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Skrátené výkazy KO - OL, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou