Prehľad o organizácii
HESOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Čajakova 1, 040 01 Košice
31735231
Nemá
21.10.1996
19.07.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod HESOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HESOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ HESOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HESOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti HESOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster HESOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice