Prehľad o organizácii
SEMEX-baliareň, spol. s r.o.
Popradská 22, 064 01 Stará Ľubovňa
31735240
Nemá
16.10.1996
08.06.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SEMEX-baliareň, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SEMEX-baliareň, spol. s r.o.


Konateľ SEMEX-baliareň, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SEMEX-baliareň, spol. s r.o.


Predmet činnosti SEMEX-baliareň, spol. s r.o.


Kataster SEMEX-baliareň, spol. s r.o.