Prehľad o organizácii
SEMEX-baliareň, spol. s r.o.
Popradská 22, 064 01 Stará Ľubovňa
31735240
Nemá
16.10.1996
08.06.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SEMEX-baliareň, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SEMEX-baliareň, spol. s r.o.


Konateľ SEMEX-baliareň, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SEMEX-baliareň, spol. s r.o.


Predmet činnosti SEMEX-baliareň, spol. s r.o.


Kataster SEMEX-baliareň, spol. s r.o.